Projekt Praktyk Zawodowych uczniów

Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targu

pt. Zagraniczna praktyka - dobrym startem

finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach programu PO WER
Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu opracował projekt zagranicznych praktyk zawodowych, który otrzymał finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - p.t. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” -

Projekt nasz (nr 2016-1- PL01-KA102- 023779) obejmuje organizację:

  1. 4-tygodniowych stażów w Bournemouth w Wielkiej Brytanii dla 16 osób w zawodzie technik informatyk, technik cyfrowych procesów graficznych oraz fototechnik,
  2. 4-tygodniowych stażów w Rimini we Włoszech dla 16 osób w zawodzie technik technologii odzieży, technik organizacji reklamy oraz fototechnik,
  3. mobilność kadry kształcenia zawodowego – job shadowing.


Celem zagranicznego stażu jest :

  • doskonalenie kształcenia zawodowego oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników
  • zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce
  • zaznajomienie się uczestników z technologią stosowaną w zagranicznych firmach
  • zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania przedsiębiorstw za granicą
  • podniesienie poziomu umiejętności w zakresie języka angielskiego, a w szczególności angielskiego języka zawodowego
  • rozszerzenie horyzontów uczestników poprzez zapoznanie się z kulturą i historią krajów stażów
  • nawiązanie międzynarodowych kontaktów, wymiana doświadczeń z zastosowaniem tolerancji i szacunku dla innych narodowości.


Projekt rozpoczął się przeprowadzeniem rekrutacji we wrześniu 2016. Następnie wybrana grupa najlepszych uczniów wzięła udział w zajęciach przygotowawczych - językowych i kulturowych, w wymiarze 70 godzin. Praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii mają miejsce w Bournemouth – około dwustutysięcznym nadmorskim kurorcie na południowym wybrzeżu, od 23-go kwietnia do 20-go maja 2017. Partnerem pośredniczącymi w naszym projekcie jest doświadczona instytucja: Training Vision Ltd z siedzibą główną w Portsmouth, która odpowiada za zorganizowanie stażów w zagranicznych firmach informatycznych, graficznych i fotograficznych.

Uczniowie mieszkają w Bournemouth u rodzin goszczących, co daje im doskonałą okazję do szlifowania języka angielskiego podczas wspólnych posiłków z Anglikami (śniadania i obiadokolacje).

Szkoła zorganizowała wszystkie sprawy związane z podróżą z Nowego Targu do Bournemouth i z powrotem: przejazdy autobusem na lotnisko oraz przelot samolotem. Uczniowie mają też zapewniony bilet miesięczny na przejazdy lokalne w mieście stażu.

Grupie towarzyszy dwóch opiekunów – szkolnych nauczycieli.

W soboty uczestnicy projektu wezmą udział w wycieczkach krajoznawczych z przewodnikiem - do Londynu i słynnego miasta uniwersyteckiego - Oxford.

Po zakończeniu projektu każdy uczestnik otrzyma międzynarodowy certyfikat Europass Mobility, zaświadczenie uczestnictwa oraz świadectwo ECVET, które to dokumenty są poświadczeniem zdobytego doświadczenia i umiejętności.

Wszystkie powyższe działania finansuje Europejski Fundusz Społeczny – Program PO WER.